sinestesia: imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente [...]
5.7.10


[ se busca ]


No hay comentarios:

Publicar un comentario