sinestesia: imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente [...]
12.5.11

 anti - natura 


No hay comentarios:

Publicar un comentario