sinestesia: imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente [...]
21.6.12


Oh, summer!!

 { ya estás aquí } 
1 comentario: